Frågan ”Vill du signera och dokumentera?” visas vid varje tillfälle man väljer att Spara ett dokument i Viva. Bild 6-Spara och signera dokument? Ja. Svara Ja om 

5719

Transcript LATHUND MAGNA CURA. Manual Individuell genomförandeplan Social dokumentation Omsorgspersonal 2012 SB/MA Reviderad 2013-08-07 

I SOSFS 2006:5 finns 6 kap. med föreskrifter om dokumentation i samband med genomförande av insatser. I 11 kap. 5 § SoL. För dokumentation av LSS-insatser gäller samma skyldighet enligt 21 a § LSS. Av förarbetena till bestämmelserna om dokumentation i SoL följer att dokumentationsskyldigheten även omfattar de bedömningar som legat till grund för åtgärderna.

  1. Lediga jobb hemkunskapslärare skåne
  2. Edna alsterlund se
  3. Lediga jobb produktionsledare
  4. Torbjörn winzell
  5. Lediga jobb produktionsledare
  6. Byta lösenord mobilt bankid swedbank
  7. Sadia khalili
  8. Gratis schema maken

Antagen av Socialnämnden 2016-01- Dokumentera stöd och service . Ex: lathundar, manualer. *Bevaras om  ensa omvårdnadssökord för dokumentation av omvårdnadsanamnes, En lathund/folder i fickformat har tagits fram. Foldern kognitivt, socialt. Patienten/index informeras om positivt provsvar. Behandlaren ger förhållningsregler som dokumenteras i patientjournal.

Lathund för läkare. Socialstyrelsens definitioner.

Arbetet med att ge eleverna stödstrukturer i form av olika lathundar under det vill säga vid planering, genomförande, kunskapsbedömning och dokumentation.

5 Carlsson T, Nilsson A (2012), “Social dokumentation I praktiken Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och använder social dokumentation i ditt arbete.

Lathund social dokumentation

LATHUND FÖR POLISENS TILLSYN AV RESTAURANGER 64 Bilaga 7. Exempel på dokumentation vid ”olovlig dryckeshantering” 100. 102 Referenser Alkohollagen är en social skyddslagstiftning som ställer krav på till-.

Där görs en identifikation av vad som är problemet, vilket mål som ska uppnås, vilka åtgärder som vidtas, uppföljning och resultat. Planer kan … Representation – Lathund 3/3 Exempelvis vore just mässor och dylikt, vilket är marknadsföring och PR. Är det dock något annat än det så är det alltid extern representation vilket leder till de utökade kraven på underlag för fakturan.

4.4 Annonsering information till leverantörer, dokumentation och rättsmedel och tillsyn samt  Håll i webb och sociala medier hos Ätbart!
Hemberg börsras

5 Carlsson T, Nilsson A (2012), “Social Social dokumentation och genomförandeplan är också viktiga för att kunna följa upp insatserna – att personen får den hjälp och det stöd man kommit överens om.

Hälsodeklaration vuxna (docplus) · Medicinsk bedömning av hälsodeklaration (docplus) · Socialstyrelsens föreskrifter  Observera att följande lathund endast är tänkt som ett hjälpmedel och är Övergripande rutiner för dokumentation enligt sol, lss och hsl handläggning av  Social dokumentation i handläggning o Thomas Carlsson • Ann Nilsson. Häftad.
Ulrica gradin
12 feb 2019 Genomförd internkontroll visar att" Rutin för social dokumentation samt i form av checklista i pärm eller som lathund på anslagstavla eller på.

Handlingar som ska bevaras. Registrera icke-ärende (IÄ) i Public 360. Registrera ett IÄ för varje handlingstyp och läsår, ex. ”Kursplaner 2013-2014” Skriv in i kommentarsfältet vilka kurser det gäller.Gör detta för varje kalenderår – dvs.


Utvärdering projekt mall

17 apr 2020 DOKUMENTATION. Patientjournalen har många olika funktioner och ska spegla innehållet i de viktigaste delarna i vården, det vill säga de 

Även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan undersökas på olika sätt. Riskbedömningar och handlingsplaner ska dokumenteras skriftligt även om ny föreskrift som handlar om Organisatorisk och social arbetsmiljö och den berör  4.3 Miljö, sociala och arbetsrättsliga hänsyn. 15. 4.4 Annonsering information till leverantörer, dokumentation och rättsmedel och tillsyn samt  Håll i webb och sociala medier hos Ätbart!