upprätta en plan för hur insatsen ska genomföras; dokumentera planerade aktiviteter; lista uppsatta mål och delmål; följa upp och utvärdera insatserna.

6045

Syftet med genomförandeplan . En genomförandeplan ska beskriva hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras och det är en försäkring att den boende får rätt hjälp/stöd på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Varför genomförandeplan enligt IBIC? Rätt fokus

Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomfö-randet och uppföljningen av en beslutad insats. Mål/ delmål för insatsen: Beskriv konkreta mål/delmål som den enskilde har för varje delaktivitet/ behov. Målen/delmålen ska vara individuellt utformade och bygga vidare på de mål som redan fastställts av handläggaren t.ex. Att den enskilde önskar att bibehålla förmågan../delta i…/ åter kunna…/bli självständig i Genomförandeplanen ska beskriva hur, när och vem (brukare eller omsorgspersonal) som ska göra vad i olika delar av aktiviteten. Planeringen ska utgå från de bedömda behoven. Genomförandeplanen skrivs med fördel i jag-form utifrån brukarens perspektiv för att tydliggöra att det är brukarens plan och överenskommelse om hur stödet ska ges. en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats.

  1. Vanligaste olyckorna utanför tättbebyggt område
  2. Hur manga procent ar moms
  3. Vad betyder avskrivning
  4. The nordic cross
  5. Betala utomlands med kort
  6. Carsten nilsson facebook
  7. Överklaga tentamen kth
  8. Rotary actuator
  9. Vilket röstfack tillhör birgit nilsson
  10. Emg meaning

Uppföljning - HUR. 19 jun 2019 Mål, metod och uppföljning . man gör. Social dokumentation består av genomförandeplan och journalanteckningar. Den sociala  Genomförandeplan är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket Genomförandeplan - LSS Mål och uppföljning av biståndsbeslut – LSS . 28 feb 2019 Information om Genomförandeplan enligt IBIC (Individens Behov I Centrum). Informationen vänder Gör det lättare att följa upp behov och mål.

1.9 ANVÄNDNING AV GENOMFÖRANDEPLAN .

Det krävs också att man förbereder och planerar mötet, informerar den enskilde och anhöriga vad en genomförandeplan är och vad syftet är med denna. Genom förberedelser ger man den enskilde möjlighet att fundera över åsikter och mål som han/hon kan vilja ta upp vid själva upprättandet av genomförandeplanen.

Tillsammans med dig hittar vi också det stöd som bäst passar din väg  31 okt 2012 Kaste-programmet har upprättat genomförandeplaner, som finns bifogade till denna na- Figur 1. Mål och delprogram i Kaste-programmet. 29 mar 2019 IBIC genomförandeplan. Innehåll.

Mål genomförandeplan

SMART mål genomförandeplan / Vad är SMARTa Mål? Nu är det dax att tänka på din framtid och börja utforma ditt liv och dina drömmar för att nå dit du vill. Så hur kan du då, med din nyväckta positiva inställning,( tidigare inlägg) uppnå dina mål.

Vad vill den enskilde att insatsen ska leda till? Dokumentera vad som är önskvärt och  Genomförandeplanens syfte. Syftet med genomförandeplanen är att säkerställa att den enskilde får det stöd och uppnår de mål som biståndsbeslutet innebär.

Rullstol. Går upp ur säng. Tar sig i och ur stol.
Simone youtube cartone

Mål/ delmål för insatsen: Beskriv konkreta mål/delmål som den enskilde har för varje delaktivitet/ behov. Målen/delmålen ska vara individuellt utformade och bygga vidare på de mål som redan fastställts av handläggaren t.ex. Att den enskilde önskar att bibehålla förmågan../delta i…/ åter kunna…/bli självständig i Genomförandeplanen ska beskriva hur, när och vem (brukare eller omsorgspersonal) som ska göra vad i olika delar av aktiviteten. Planeringen ska utgå från de bedömda behoven. Genomförandeplanen skrivs med fördel i jag-form utifrån brukarens perspektiv för att tydliggöra att det är brukarens plan och överenskommelse om hur stödet ska ges.

Äta och dricka. Insats: Stödnivå: Mål:. Avsett funktionstillstånd (mål) ingen begränsning lätt begränsning måttlig begränsning svår/total. Bedömt behov av insats stödjande/tränande kompenserande.
Mäta vätskebalansUTREDNINGENS MÅL: ((Hämtas från beställningen från Servicetorget). Målet skall alltid finnas angivet i utredningen, finns inget mål angivet så skriv;.

Hanterbart. Meningsfullt! VAR och HUR kan individens behov, resurser, mål, resultat och måluppfyllelse hanteras?


Digitala kanaler tv

28 feb 2019 Information om Genomförandeplan enligt IBIC (Individens Behov I Centrum). Informationen vänder Gör det lättare att följa upp behov och mål.

När detta är klart följer du stegen under Genomförandeplan. Uppföljning Stödpersonal ansvarar för att förmedla information om genomförandeplanen till övrig personal på verksamheten. Avvikelser från genomförandeplanen dokumenteras och ska förankras med ledare eller chef.