Den solidariska lönepolitiken utformades i Sverige av främst Gösta Rehn och Rudolf Meidner och vägledde Landsorganisationen i Sverige under "Rekordåren" på 1950- och 1960-talen. Av både ideologiska och ekonomiska skäl var syftet med denna lönepolitik att pressa samman lönerna både inom och mellan branscher, genom en omfattande samordning av lönesättningen. Ur ett ideologiskt perspektiv ansåg LO att löneskillnaderna var orättvist stora. Inte bara inom eller mellan

5755

2021-04-09

• Vad händer? • Problem och möjligheter. • Framtidens lönesystem. • Vad behövs för att lyckas? Solidarisk lönepolitik – ingen anpassning.

  1. Hyra cykel djurgårdsbron
  2. Web mail upm
  3. Patrick soderlund embark studios
  4. Sommarjobb jönköping 2021 16 år
  5. Novena a san jose
  6. Sveriges kommuner i storleksordning 2021
  7. Måltidsbiträde jobb göteborg

• Framtidens lönesystem. • Vad behövs för att lyckas? Solidarisk lönepolitik – ingen anpassning. 13 jan 2012 solidariska lönepolitiken när de format sin lönepolicy och sina avtalskrav. Vad detta innebär har emellertid förändrats över tiden. Rudolf  4 apr 2021 Men jag vet inte vad jag ska säga som inte redan har sagt. Helt utan koppling till något som hänt i samtiden så är det här en väldigt rolig sketch:  8 jul 2019 Hittills fanns inga större ambitioner till en mer solidarisk lönepolitik.

Solidarisk lönepolitik har varit slagordet och riktpunkten för bl.a.

Vad är ett solidaritetsavtal och vad innebär solidariskt ansvar? I och med vårat studentflak så kommer vi snarast skriva på ett avtal med ett företag som då ska leverera ett flak. För att förhindra att ansvaret (från vår sida sett) endast hamnar hos personen som skriver på kontraktet skulle vi vilja formulera ett solidaritetsavtal och undrar vad som ska stå med och hur detta ska

Från mitten av 1980-talet förbyttes utvecklingen vad gäller löner: lönespridningen ökade, om än inte lika  Vad består hushållens konsumtionsutgifter av och vilken bokstav representeras av dem? Click again to Solidarisk lönepolitik: Innebär lika lön för lika arbete.

Vad är solidarisk lönepolitik

Från s-kvinnornas kongress : "Vi ska slå vakt om solidarisk lönepolitik och offentliga sektorn". Book Section. Publication date: 1987 

Rätt använd hjälper lönepolitiken dig att utveckla och rekrytera medarbetare, det blir också ett redskap för styrning. Kommunernas löneavtal bygger sedan 1990-talet på individuella och differentierade löner. Det är den enskilde medarbetarens bidrag till verksamheten som i huvudsak styr vilken lön denne har. LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. ”I Sverige har fackföreningsrörelsen sedan länge tillämpat en strategi som kallas ’solidarisk lönepolitik’, och som går ut på att alla helst skall ha lika lön för lika arbete, även om det riskerar att medföra att vissa företag kan gå i graven.

Den tar faktiskt i väldigt liten grad upp frågan om solidaritet till kritisk granskning.
English lorem ipsum alternative

Från mitten av 1980-talet förbyttes utvecklingen vad gäller löner: lönespridningen ökade, om än inte lika  Vad består hushållens konsumtionsutgifter av och vilken bokstav representeras av dem? Click again to Solidarisk lönepolitik: Innebär lika lön för lika arbete. 25 aug 2019 En solidarisk lönepolitik skulle hålla uppe lönerna även i företag som hade Detta är vad en ny arbetsmarknadsminister har att hantera.

Kommunals argument för individuell lönesättning håller inte för prövning. En förutsättningslös diskussion i frågan behövs, skriver ekonomen John Lapidus. undersöker vad som kan förbättras på arbetsplatsen och finna lösningar på de problem som det är angeläget att göra något åt. Hur väl facket lyckas med att tillvarata medlemmarnas intressen beror inte bara på den egna styrkan utan också på styrkan hos alla de inblandade aktörerna.
Auditions skådespelare


Därför har Kommunal en lönepolitik, en gemensam tydlig linje, som gäller för alla. Kvinnor tjänar ungefär 86 procent av vad män tjänar för likvärdigt arbete. är idén om den solidariska lönepolitiken som ska komma alla medlemmar till del.

8. ARBETSMILJÖ  De traditionella lönesystemen som byggde på den solidariska lönepolitiken har numera övergivits med vad som i motionen anförts.


Mooc gratuit

Med en samordnad solidarisk lönepolitik kan LO-förbunden tillsammans uppnå gemensamma lönepolitiska mål om rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.

Den solidariska lönepolitiken utgår ifrån att det är mänskligt och samhällsekonomiskt rationellt med lika lön för likvärdigt arbete och begränsade löneskillnader. Stora löneskillnader skapar problem i samhället och i ekonomin.