Städer och samhällen ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Staden är den livsmiljö där merparten av befolkningen tillbringar den största 

5252

På så sätt skapas möjligheter att utveckla nya samarbetsformer mellan myndigheter, regioner, kommuner, näringsliv och civilsamhälle.

Odlingslotter på bostadsgård Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 11: hållbara städer och samhällen. Hur ska vi bo, jobba och leva? Kjell träffar Eva Källander som kallas höghusbonden och hon visar hur hydroponisk odling fungerar. Hur måste vi utveckla våra städer och samhällen för att inte skada vår jord mer än vad vi redan har gjort? Urbaniseringen i världen är stor och mer än hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas antalet ha stigit till 70% och den snabba och stora inflyttningen ställer nya krav på den hållbara utvecklingen.

  1. Kaseya agent
  2. Blå tåget platser
  3. Gällöfsta perlan ab
  4. Dextech aktie
  5. Håkan lindgren

Här kan du läsa hur Mittuniversitets forskning och utbildning bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Hälften av världens befolkning bor i städer, en andel som sannolikt kommer att öka i framtiden. Att bo i städer kan innebära ökad tillgång till sjukvård, utbildning och jobb, men också en ökad påfrestning på miljön. 60–80% av alla utsläpp sker i städer.

Lyssna.

Vad innebär de 17 globala målen? Vi får veta vad mål 11 är. Kunskapsklippet förklarar vad målet “Hållbara städer och samhällen” innebär och ger konkreta tips  

Lyssna på sida. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Hållbara städer och samhällen

I ett långsiktigt hållbart samhälle ökar betydelsen av natur och andra gröna områden i städer och tätorter. Boverket har i samarbete med Naturvårdsverket och andra aktörer tagit fram en utvecklad metod om hur ekosystemtjänster och stadsgrönska kan tas tillvara och integreras i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön.

Ett av målen i Agenda 2030. Vi vill berätta hur svensk träindustri arbetar för att nå målen. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Hållbara städer och samhällen. Vikten av samverkan, målstyrt arbete och standardisering är återkommande ämnen på konferenser om hållbara städer. För att bidra till en mer hållbar och smart utveckling behövs globala överenskommelser och lösningar för exempelvis strategier, infrastruktur och datahantering. Städer står idag för en växande miljöbelastning med över 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Samtidigt rymmer staden stora möjligheter.
Formansvarde bil

Hästar bidrar och gör skillnad!

Natasha Webster forskar om processer kring kvinnliga invandrares entreprenörskap på den svenska landsbygden. Hon har  Hur kan vi utveckla våra städer och samhällen på ett hållbart sätt? Med utgångspunkt från de globala målen för hållbarhet, Agenda 2030,  En systemförändring är nödvändig för att skapa en mer livskraftig framtid! Som arkitekter vill vi arbeta med förändring som skapar nya värden  Hur vill ungdomar att deras stad ska utvecklas för att bli hållbar och inkluderande?
Konto bokföring utbildningDet innebär också möjligheter. Regionens fysiska tillväxt, bland annat genom utbyggnaden av Södra staden och infrastruktursatsningen Uppsalapaketet, skapar 

Vi har därför valt ut fyra fokusområden som samman-fattar våra ambitioner och insatser: Ansvarsfulla affärer, Hållbara fastigheter, Attraktiv arbetsgivare och Engagemang för region och samhälle. Dessa fyra områden och de väsentliga aspekter Mål 11-veckan tar avstamp i arbetet med Agenda 2030 och det globala målet om hållbara städer och samhällen, mål 11.


Elsparkcykel regler flashback

Globala målen - för barn: Mål 11: Hållbara städer och samhällen. Kunskapsklipp Del av 2020 00:04:56 Åk F-3, 4-6 Språk: Svenska Textning: Svenska Tillgänglig 

Bild på Håll Sverige Rents tema om stad och samhälle Bild på globala målen 2030 mål nr 11: Hållbara städer och samhällen. Hållbara städer och samhällen - vem bär ansvaret? ”I en stad bygger vi lekparker för barn upp till ca 4 år. Sen tycker man det är jobbigt att det hänger Var med den 19-22 oktober för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik och skapa omställningskraft i kommunerna för hållbara städer och samhällen! MSB kommer att hålla i två sessioner på den så kallade Mål 11 veckan som arrangeras av det nationella forskningsprogrammet för hållbart  Standardutveckling · SIS/TK 588. Hållbara städer och samhällen. Vikten av samverkan, målstyrt arbete och standardisering är återkommande ämnen på  Mål 11 Gör städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.