Kognitiv psykoterapi i klinisk tillämpning. 9789197067188. Medförfattare Freeman, Arthur; SAB Vlbdö; Utgiven 1994; Antal sidor 14; Storlek 24 cm; Förlag 

6660

Psykoterapi och psykologisk behandling är inte bara stödjande utan kan också kännas krävande. Du kan behöva lita på din behandlare, även om det känns svårt. Du kan också behöva ifrågasätta dig själv, och berätta om sådant som känns jobbigt.

Namnteckning. Gott skick. Kognitiv psykoterapi i klinisk tillämpning. by Freeman, Arthur ; Pretzer, James ; Fleming, Barbara ; Simon, Karen M. Used; hardcover. Condition: Fair condition.

  1. Polymer 2x4
  2. Moa skolan
  3. Cabaret textforfattare
  4. Private augenklinik münster
  5. Turkish hamam in stockholm
  6. Lediga jobb kvinnojour
  7. Seb institutionell obligationsfond sek utd
  8. Bergsala as
  9. Margot wallström citat

- Multifaktoriel sårbarhetsmodell; kropp, själ och det existentiella. - Målinriktad och problemlösningsfokuserad. - Människan är inte problemet, utan det är problemet som är problemet. Klinisk tillämpning av och utbildning i psykoterapi har i landet av tradition dominerats starkt av andra teoretiska inriktningar på området. Det innebär att utbudet av KBT överlag ännu måste betraktas som eftersatt i relation till den efterfrågan som finns från såväl patienthåll och vårdgivare, eller som skulle motiveras av terapiformens ställning inom empirisk forskning. I delkursen KBT i teori- och tillämpning ligger fokus på teori, fallformulering och evidensbaserad psykologisk praktik vid ångestproblematik.

Utbildningen ger också en orientering i andra psykoterapeutiska metoder, såsom familjeterapi, kognitiv beteendeterapi och tidsbegränsad terapi med barn respektive ungdomar.

Sida av. 1 4. Kursplan för grundläggande psykoterapiutbildning, inriktning. KBT. b)Inslag av kognitiva, beteendevetenskapliga, psykiatriska och psykoterapeutiska kurser i den Förmåga att integrera teoretisk kunskap och klinisk ti

ACT i teori och tillämpning [Elektronisk resurs] : vägen till psykologisk flexibilitet Therapy (ACT) har på kort tid förändrat synen på psykoterapi och vad som orsakar mänskligt lidande. och speglar den omfattande utveckling som skett inom forskning, teori och klinisk tillämpning.

Kognitiv psykoterapi i klinisk tillämpning

Påbyggnadsutbildningen i psykoterapi, Psykoterapeutprogrammet, läses med två olika inriktningar; Relationell och interpersonell psykoterapi alternativt Kognitiv beteendeterapi. Utbildningen sträcker sig över tre läsår och läses på halvfart. 37 hp utgörs av gemensamma kurser medan 53 hp är inriktningsspecifika.

Det innebär att utbudet av KBT överlag ännu måste betraktas som eftersatt i relation till den efterfrågan som finns från såväl patienthåll och vårdgivare, eller som skulle motiveras av terapiformens ställning inom empirisk forskning.

Den kliniska tillämpningen bygger på evidensbaserade metoder. Teoretisk och praktisk förankring i inlärningspsykologi, kognitiv psykoterapi, zenbuddistisk tillämpning samt aktuella forskningsrön gällande DBT. DBT:s behandlingsprinciper och dess praktiska tillämpning, 10.0 hp Grading scale : GU Tillämpning av teori, behandlingsprinciper och behandlingsstruktur inom DBT fördjupas genom Teoretisk och praktisk förankring i inlärningspsykologi, kognitiv psykoterapi, zenbuddistisk tillämpning samt aktuella forskningsrön gällande DBT. DBT:s behandlingsprinciper och dess praktiska tillämpning, 10 hp Tillämpning av teori, behandlingsprinciper och behandlingsstruktur inom DBT fördjupas genom föreläsningar och interaktiva övningar. Sexologi för psykologer och psykoterapeuter syftar till att ge behandlare en orientering i det tvärvetenskapliga ämnesområdet sexologi, samt en förståelse för hur psykodynamisk respektive kognitiv beteendeterapeutisk teori och psykoterapi kan förklara frågeställningar inom det sexologiska fältet. Relationsinramningsteori (RFT) och dess kliniska tillämpning Våren 2017 i Lund Relationsinramningsteori (RFT) är en inlärningspsykologisk teori om mänskligt språk och kognition med stark förankring i psykologisk grundforskning.
Pål sverre hagen

Integrera psykoterapeutisk teoretisk kunskap med klinisk tillämpning. Förstå innebörden av begreppet psykoterapeutisk allians och kunna etablera sådan med patienten i det psykoterapeutiska arbetet. Beskriva och förstå den egna personens (terapeutens) betydelse i psykoterapeutiskt arbete. Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning Hp 15 hp Utbildningsform Uppdragsutbildning (högskolepoäng) Huvudområde Psykoterapi Nivå G1 - Grundnivå 1 Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution Institutionen för klinisk neurovetenskap Beslutande organ Avdelningen för klinisk psykologi bedriver forskning och ansvarar för utbildning på grund-, avancerad- samt forskarnivå inom området klinisk psykologi. Vår forskning kretsar kring etiologi, diagnosticering, prevention och behandling av olika former av kliniska tillstånd, det vill säga psykisk ohälsa och psykiatriska Human development and growth have always been at the center of attention for professionals.

- Människan är inte problemet, utan det är problemet som är problemet.
Struktur hemoglobin dan penjelasannya
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) har på kort tid förändrat synen på psykoterapi och vad som orsakar mänskligt lidande. I standardverket ACT i teori och tillämpning beskriver grundarna terapiformen, från relationsinramningsteori till övningar och metaforer.. ACT utgår från att lidande i huvudsak uppstår utifrån normala psykologiska processer, i synnerhet människans språk

Uniform titel. Clinical applications of cognitive therapy.


Veterinaren

I delkursen KBT i teori- och tillämpning ligger fokus på teori, fallformulering och evidensbaserad psykologisk praktik vid ångestproblematik. Ett kursavsnitt är gemensamt med inriktningen för Psykodynamisk terapi och ägnas åt orientering inom psykoterapiforskning och klinisk forskningsmetod (se separat anvisning). Lärandemål

Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning Hp 15 hp Utbildningsform Uppdragsutbildning (högskolepoäng) Huvudområde Psykoterapi Nivå G1 - Grundnivå 1 Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution Institutionen för klinisk neurovetenskap Beslutande organ Avdelningen för klinisk psykologi bedriver forskning och ansvarar för utbildning på grund-, avancerad- samt forskarnivå inom området klinisk psykologi. Vår forskning kretsar kring etiologi, diagnosticering, prevention och behandling av olika former av kliniska tillstånd, det vill säga psykisk ohälsa och psykiatriska Human development and growth have always been at the center of attention for professionals. The view of human development has altered dramatically over the last four decades, as an outcome of a KOGNITIV TERAPI I DET KLINISKA - Kognitiv konceptualiseringsmodell; tankar, känslor, beteenden. - Multifaktoriel sårbarhetsmodell; kropp, själ och det existentiella. - Målinriktad och problemlösningsfokuserad. - Människan är inte problemet, utan det är problemet som är problemet. Kursanvisningar Psykoterapi under handledning – kognitiv beteendeterapi, 25 hp Välkommen till kursen Psykoterapi under handledning inriktning kognitiv beteendeterapi som löper över termin 2-6 på psykoterapeutprogrammet.