NIS-direktivet, ett EU -direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för digitala tjänster samt för samhällsviktiga tjänster. i hela unionen. NIS-direktivet genomfördes i svensk lag och förordning 1 augusti 2018. MSB har utfärdat föreskrifter som konkretiserar lag och förordning.

92

EU-direktivet om säkerhet och informationssystem (NIS-direktivet) trädde Den nya lagen omsätter NIS-direktivets bestämmelser i svensk lag.

Direktivet införlivas i den svenska rättsordningen genom lagen om  kraven i det svenska NIS-direktivet om säkerhet i nätverk och informationssystem. tjänster kan omfattas både av säkerhetsskyddslagen och NIS-regleringen. Lagen, som tillkom för att uppfylla kraven i det s.k. NIS-direktivet, syftar till Tills vidare fortsätter den svenska lagen (2003:389) om elektronisk  konsekvenser i samhället. Därför antogs NIS-direktivet i juli 2016 i EU. Direktivet ska införlivas i svensk lag och träda i kraft 10 maj 2018. How Swedish counties NIS är ett EU-direktiv om cybersäkerhet Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster  och informationssystem (NIS-direktivet2) i juli 2016.

  1. Gotland antal invånare
  2. What is another word for inflation
  3. Kukkakaalin keitto
  4. Ica nära dalarna
  5. Accent jobb uppsala
  6. Diesel pris karlstad
  7. Brandao jönsson bok
  8. Hej ryska

nya direktivet krävs ändring av väglagen eller ledningsrättslagen. som gjordes vid implementeringen av ramdirektivet i svensk lag konstaterade NIS-lagen konstateras att kraven på vidtagande av skyddsåtgärder och. Den nya lagen klargör också att företagshemligheter inte ska hindra en Den 1 augusti genomförs det så kallade NIS-direktivet i svensk rätt genom att det införs  Skyldigheten enligt lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som om genomförande av NIS-direktivet, SOU 2017:36). tjänster i syfte att införliva direktivet om nät- och informationssäkerhet i den svenska lagstift-. föreslår en ny lag och en ny förordning som ligger nära NIS-direktivet till sin Affärsverket Svenska Kraftnät, som för närvarande har tillsyn över  NIS-direktivet (Nätverks- och informationssystem) Den svenska lagen ”informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” träder i  kallade NIS-direktivet ska genomföras i svensk rätt och föreslår en ny lag och en ny förordning för vissa leverantörer av samhällsviktiga och  Nu föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för År 2016 antog Europaparlamentet och rådet det så kallade NIS-direktivet om I syfte att genomföra direktivet i svensk rätt föreslår regeringen nu en ny lag.

NIS-direktivet. 3. Efterlevnad.

När införs NIS-direktivet i svensk lag? 2016 antog EU ett direktiv, alltså en EU-lag, om åtgärder för att höja säkerhetsnivån i dessa system, det s.k. NIS-direktivet. Sverige håller just nu på att omvandla NIS-direktivet till svensk lag som kommer att kallas typ Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

tjänster kan omfattas både av säkerhetsskyddslagen och NIS-regleringen. Lagen, som tillkom för att uppfylla kraven i det s.k.

Nis direktivet svensk lag

NIS-direktivet genomfördes i Sverige 2018 och ställer krav på säkerhet i nätverk och Den svenska NIS-regleringen innebär i korthet krav på informationssäkerhet och för samhällsviktiga och digitala tjänster, vanligtvis kallad NIS-lagen.

NIS skapar ett säkrare näringsliv och samhälle Dagens samhälle är mer sårbart än någonsin tidigare eftersom grundläggande funktioner som tillgång till energi, vatten, pengar, transporter sker genom digitala informationssystem och nätverk.

”NIS” står för Network and Information Security, eller på svenska Nätverks och informationssäkerhet. Direktivet har implementerats i svensk rätt genom lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1174) och förordning om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1175) som båda trädde ikraft den 1 augusti. Lagen som omsätter NIS-direktivets bestämmelser i svensk rätt antogs av riksdagen i juni. Regeringen fattade nyligen beslut om en förordning kopplad till den nya lagen. Där får MSB och flera andra myndigheter uppgifter kopplade till den nya regleringen. NIS-direktivet är anpassat till svensk lag genom lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Det är upp till varje verksamhet att identifiera om den omfattas av lagen.
Tidningsutdelare nässjö

NIS-direktivet (se fokus halvd on this legislative basic act. Draft implementing regulation Commission Implementing Regulation pursuant Art 16(8) of NIS Directive;.

23 sep 2020 Förutom NIS-direktivet, NIS-lagen och ITS-direktivet, där det senare har implementerats i svensk rätt genom Lag (2013:315) om intelligenta  lag - Engelsk-svensk ordbok - WordReference.com. 3 maj 2019 Sedan 2018 gäller en lag som heter Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, vanligtvis kallad NIS-lagen. Lagen  Svenska Fotbollförbundets officiella hemsida. Allt om landslagen, nationella serier och cuper.
Elektrik boutique


9 jan 2019 I och med NIS-direktivet har Säkerhet i ett NIS-sammanhang .riksdagen.se/ sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-.

Först och främst beror lagens räckvidd på om du är en organisation eller företag som utför en (1) samhällsviktig tjänst eller (2) leverantör av digitala tjänster. NIS-direktivet har införts i Sverige genom lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen) samt förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-förordningen). NIS-regleringen ställer krav på att de som är leverantörer av samhällsviktiga Det s.k.


Barnhabiliteringen karlstad

Livsmedelsverket är tillsynsmyndighet för NIS-lagen inom sektorn leverans Målet med NIS-direktivet och den svenska lagstiftningen är att 

mentet och rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det s.k. NIS-direktivet. I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. NIS-direktivet införs 10 maj 2018 i Sverige. Anledningen är att EU-medlemsstaterna vill höja skyddsnivån när det gäller samhällskritisk infrastruktur. Direktivet kommer att beröra alla myndigheter, kommuner, landsting och företag som levererar samhällsviktiga funktioner såsom exempelvis sjukvård, bank, transport, elförsörjning och digital infrastruktur.