Kursen ger dig en bra grund för att förstå miljölagstiftningen och dess uppbyggnad samt de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet.

8151

Konsekvenserna på mark- och vattenmiljön av klimatförändringen och olika typer av markanvändning utgör en viktig del. Kursen ger också kunskaper om miljölagstiftning och miljöövervakning liksom om metoder för statistisk bearbetning och analys av miljödata.

Strategi. Social hållbarhet. Klimat & energi. Då är det oftast nödvändigt att ha kunskap och förståelse om miljölagstiftning.

  1. Högskola köpenhamn
  2. Felaktig syntax för filnamn
  3. Mäklare behörighet gymnasiet
  4. Skatt for anstallda

Då är det oftast nödvändigt att ha kunskap och förståelse om miljölagstiftning. Kursen Tillämpad miljörätt ger dig  Samtidigt ska vattenverksamheter anpassas till modern miljölagstiftning. Här får och Björn Hellman, experter inom vattenrätt och miljörätt, leder vår nya kurs. 13 jul 2020 Sök program och utbildningsplaner Institutionernas kurser för doktor. miljömål, miljölagstiftning, REACH, etik i beslutsfattande, ingenjörens  Miljölagstiftning, 1 dag.

För att utföra  Kursen innehåller även hur miljölagstiftningen ser ut i Sverige och i EU samt hur man kan riskvärdera kemikalier.

Endagskurs. Miljöbalken är en tvingande lagstiftning - hos EGA får du koll på bestämmelserna. Genom att bli medveten om de krav som ställs enligt lag kommer 

De både fängslar och ger de förklaringar man efterfrågar. Kursen ger dig en bra grund för att förstå miljölagstiftningen och dess uppbyggnad samt de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet.

Kurs miljölagstiftning

Samtidigt ska vattenverksamheter anpassas till modern miljölagstiftning. Här får och Björn Hellman, experter inom vattenrätt och miljörätt, leder vår nya kurs.

Efter genomgången kurs känner den studerande till: kemikalie- och miljölagstiftning och politik; kemikalier i maten, kläder, rengöringsmedel, kosmetika och  Brott mot miljölagstiftning. Egenkontroll. - Provtagning. - Flödesmätning. - Felkällor. Mål. Kursen skall ge den personal som ska ansvara för eller utföra prov -. 5 mar 2018 Utbildningen riktar sig till dig som vill få förståelse för och kunskap om den lagstiftning som styr miljöarbetet.

Strategi. Social hållbarhet. Klimat & energi. Då är det oftast nödvändigt att ha kunskap och förståelse om miljölagstiftning. Kursen Tillämpad miljörätt ger dig den kompetensen.
Köpa hockeymatch viaplay

Konstruktionsteknik 30 yhp. Arkitekturhistoria och ROT-metoder del 1 10 yhp. Kursen ger dig en bra grund för att förstå miljölagstiftningen och dess uppbyggnad samt de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet. Detta underlättar ditt arbete med att tolka lagkrav, hantera förändringar, följa upp efterlevnaden och hantera myndighetsärenden inom området.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna: grunderna i gällande miljölagstiftning och närliggande områden och dess tillämpningar, samt EG-rättens inverkan på  Krav på revisorer under kapitel "2.2 Grundutbildning och erfarenhet" innefattar nu att revisor ska ha deltagit i utbildning i miljölagstiftning. Utbildningen är en 38 veckors allmän kurs med särskilt fokus på svenska, arbetsmiljölagstiftningen, miljölagstiftning, arbetsgivarens/arbetstagarens  Miljölagstiftning och miljöledningssystem är miljöledning och miljölagstiftning, andra styrmedel berörs endast kort i diskussionen.
Koordinator albertsons


Samtidigt ska vattenverksamheter anpassas till modern miljölagstiftning. Här får och Björn Hellman, experter inom vattenrätt och miljörätt, leder vår nya kurs.

30 mar 2021 Efter kursen ska du ha en god överblick över regler, klassificeringar och för byggnader med miljöcertifiering, miljölagstiftning och EU-direktiv. Silf erbjuder marknadsledande kurser och certifieringsprogram inom inköp, offentlig upphandling, logistik, affärsförhandling, ledarskap och juridik. till skolor och kontor. Vi håller regelbundet kurser i Miljöbyggnad på olika platser i landet.


Transportstyrelsen autogiro trangselskatt

Miljölagstiftning & egenkontroll. Som fastighetsägare har du inte bara ett ansvar för byggnaderna och dess tekniska funktioner, Den här kursen vänder sig till dig som på något sätt kommer i kontakt med Aff-avtal och behöver förstå hur de fungerar.

Kursplan som PDF Kursen vänder sig till personal som utför eller som kommer att utföra utsläppskontroll – provtagning och flödesmätning – och som vill säkerställa relevant kompetens. Program Bakgrund (3,0 h) Genomgång av dagens miljölagstiftning och hur bolagets egenkontroll inklusive tillståndsvillkor kvalitetssäkras. Områden som vi behandlar: Kursen riktar sig till er som hanterar kemikalier och ansvarar för eventuella miljökonsekvenser. Förkunskapskrav. God kännedom om företagets verksamhet. Kursmål. Efter vår kurs i Miljölagstiftning och juridik kan du: Vilka lagar som finns och hur de tillämpas och kontrolleras Kursen ger dig Kursen ger dig en bra grund för att förstå miljölagstiftningen och dess uppbyggnad samt de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet.