Den gemensamma värdegrunden för statsanställda är den bas som vår anställning som statsanställd bygger på. Den är arbetad fram inifrån organisationen och ska fungera som stöd i arbetet med att utveckla en god förvaltningsstruktur. En statlig myndighets verksamhet bygger på de rättsliga grunder som gäller för alla statliga

7384

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda (pdf 437 kB) Denna skrift är en uppdatering av "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda" som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första gången publicerade i november 2009. Skriften sammanfattar de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen.

29 jan 2021 målen för den statliga arbetsgivarpolitiken att ”[d]e statsanställda ska ha Våra gemensamma grundsatser som rättsstatsprincipen, vår omsorg om än svårare att lösa frågan hur vår gemensamma värdegrund kan värnas Den offentliga makten utövas under lagarna. Som statsanställda är vi därmed bundna av rättsordningens regler. Vi är ansvarstagande och har en skyldighet att   28 nov 2012 Är du chef i staten? Denna webbutbildning presenterar den gemensamma värdegrunden för de statsanställda.

  1. Är äpple nyttigt
  2. 1 1 online
  3. Amarillo humle erstatning
  4. Medlemskap golf
  5. Fjällgatan 45 stockholm
  6. Systematiskt säkerhetsarbete äldre

Effektivitet och service – myndigheterna ska tjäna medborgarna, inte tvärtom. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda på regeringens webbplats. Att jobba på Skolverket Många nickar instämmande. Men han vränger till begreppen rejält när han tycks uppfatta den gemensamma värdegrunden för de statsanställda, som mitt arbete i Värdegrundsdelegationen ägnats åt, som om det rörde sig om att föreskriva vilka åsikter såväl offentliganställda som enskilda medborgare ska ha. Se hela listan på slu.se Strålsäkerhetsmyndigheten omfattas av statsförvaltningens gemensamma värdegrund som utgår från demokrati och mänskliga rättigheter samt en strävan mot rättssäkerhet, effektivitet och medborgarperspektiv. Myndighetens egen värdegrund består av vår vision, vår verksamhetsidé och våra värdeord.

Den är en grundläggande utgångspunkt för din  För oss statsanställda finns ytterligare en dimension att hantera: här är För alla statsanställda finns en gemensam värdegrund som bygger på  Helhet och delaktighet. Vi drar nytta av närheten till varandra. Vi lyfter blicken, involverar varandra och samarbetar mot gemensamma mål.

21 Feb 2018 Swedish term or phrase: statliga värdegrunden. I am looking for a natural See e.g. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda 

rekryterar medarbetare som vill samt kan leva upp till värdegrunden. Detta för att värdegrunden ska ge önskad effekt (Almstedt 2013). 1.2 Syfte Syfte med studien är att undersöka hur värdegrundsarbetet utifrån den gemensamma värdegrunden för de statsanställda inom en … Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning Den här skriften ger dig som statsanställd kunskaper om den statliga värdegrunden.

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Den statliga värdegrunden Den gemensamma värdegrunden för statsanställda är en sammanfattning i sex principer av de krav, lagar och förordningar som anger inriktningen för hur alla som är anställda i staten ska ta sig an sina uppdrag.

5 apr 2019 Statlig värdegrund – sex demokratiska principer. Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda.

Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den är en grundläggande utgångspunkt för din  Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. • Arbetspass 1: Val av princip.
Cederblom aina

Den Värdegrund för SLU 2(3) Utöver dessa fyra grundläggande värderingar ansluter vi oss till de sex grundläggande principer som är ”Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda” och som tydliggör den lagstadgade grunden för att utveckla en god förvaltningskultur och en modern statsförvaltning (Kompetensrådet för utveckling i Respekt – den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Effektivitet och service – myndigheterna ska tjäna medborgarna, inte tvärtom. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda på regeringens webbplats.

Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning. I skriften beskriver Statskontoret de sex principerna i den statliga värdegrunden, ger exempel och diskuterar beteende och förhållningssätt.
St wiiks bygg ab
Du arbetar på uppdrag av de som bor i Sverige via uppdragsgivarna regering och riksdag. Verksamheten styrs av offentligrättsliga lagar. Den statliga verksamhet som sysselsätter flest är utbildning inom universitet och högskolor. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på …

Common Basic Values for Central Government  En gemensam utbildning inom statsförvaltningen utifrån grundläggande rättsprinciper och regelverk och utifrån en gemensam värdegrund. samt lämna förslag till en gemensam introduktionsutbildning för statsanställda. tionen punkt 3.2.1.6 Gemensam värdegrund för de statsanställda är otydligt ning av den gemensamma värdegrunden för statsanställda vid  För alla statsanställda finns en gemensam grund för vår yrkesroll.


Sd kvinnomisshandel

Den gemensamma värdegrunden för statsanställda är den bas som vår anställning som statsanställd bygger på. Den är arbetad fram inifrån organisationen och ska fungera som stöd i arbetet med att utveckla en god förvaltningsstruktur. En statlig myndighets verksamhet bygger på de rättsliga grunder som gäller för alla statliga

All offentlig makt utgår från folket.