Jan 8, 2018 Läkarprogrammet, självständigt arbete (30 hp) Surgery, Uppsala University and the Burn Center, Department of Plastic and Maxillofacial.

1482

BIO-Kand 18:002 - Najmaldin Lina "Varför E. coli orsakar infektion i tarmen" Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet. BIO-Kand 18:003 - Åkerström Justina "Vad är den bakomliggande mekanismen till Friedreich ataxia och kan vi utveckla en mer effektiv behandling?"

Statistik del 1. Statistik del 2. Statistik del 3. Statistik del 4. Studiedesign del 1. Studiedesign del 2 Kursplan för Självständigt arbete - Uppsala universite .

  1. Nyheter borsen idag
  2. Svensk litteraturhistoria 1900-talet
  3. Olja energikälla fakta
  4. Polisen ni rekrytering
  5. Pajala kommun.se
  6. Positiv räntefördelning skatteverket
  7. Motorcykelkort gävle
  8. Vad ska julmust smaka

09.00. Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala Medicin, Självständigt arbete - läkarprogrammet: aage: Digital undervisning : Examination Anna Green: 2021-03-29 Ny sökning | Hämta iCal fil Medicin, Självständigt arbete - läkarprogrammet: Anders Magnusson: Digital undervisning : Föreläsning Biostatistik och Epidemiologi dag 2 13.15-15.00 Introduktion av survival metodik, föreläsning Diagnostiskt test 15.15-16.00 Genomgång av övningarna med statistikprogrammet SPSS: Välkommen till databasen för självständiga arbeten (examensarbete och fördjupningsprojekt). Här kan du som student söka efter förslag på självständiga arbeten för grundutbildning inom medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

192 students out of 471 responded (41 %).

Läkarprogrammet VT 2014 Självständigt arbete 30p Vad ser studenten – om läkarstudenter på klinik Författare: Karin Ekbom E-post: karinekbom.ke@gmail.com!

Självständigt arbete. Nedan följer allmän information om det självständiga arbetet på läkarprogrammet. Informationen ligger  28 aug 2019 När läser man självständigt arbete på lärarutbildning gymnasiet? eller en som sker på distans (Uppsala skulle också fungera ) men jag blir  16 jan 2017 Bättre teamarbete mellan blivande sjuksköterskor, läkare och riktade mot läkarprogrammet vid Uppsala universitet 2014, om att  19 nov 2017 Title: Studier & studentliv 2018/2019, Author: Uppsala universitet, Name: Ett exempel på en utbildning som bara finns som program är Läkarprogrammet.

Sjalvstandigt arbete lakarprogrammet uppsala

UPPSALA UNIVERSITET Läkarprogrammet Självständigt arbete, 30 hp HT 2012 - finns det några skillnader? on, medicine doktor och överläkare vid Capio - VT 2013 män . 2 ABSTRACT Metabolic co-morbidities in obese women compared to men before gastric bypass surgery - are there any differences Uppsala universitet Kvinnors och barns hälsa Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala.

På institutionen för mark och miljö, SLU kan du göra självständigt arbete/examensarbete inom ämnena markvetenskap, miljövetenskap och biologi på grundläggande och på avancerad nivå. Välkommen till vetenskapsområdet medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Här kan läsas om vår forskning och om våra utbildningar för framtidens yrkesgrupper inom medicin och farmaci. Under termin 6 och kursen Självständigt arbete 1 skrev jag och Rebecca Ögren ett arbete om sambandet mellan organiserade rastaktiviteter och mindre konflikter. Ett självständigt sommararbete med ansvar som gör att du växer som människa och gör en värdefull insatts varje dag. Du kommer ingå i vårat team med underbara och duktiga medarbetare som bjuder på många skratt.

Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor.
Mariahemmet äldreboende

Avancerad nivå Antal HP. 30 Termin I läkarprogrammet ingår de kurser som framgår av nedanstående sammanställning. Kursernas mål, progression och innehåll framgår av kursplanen för respektive kurs vilken fastställs av programkommittén för läkarprogrammet. För självständigt arbete (examensarbete) finns särskilda anvisningar fastställda av programkommittén. UPPSALA UNIVERSITET Läkarprogrammet Självständigt arbete, 30 hp HT 2012 – finns det några skillnader? on, medicine doktor och överläkare vid Capio - VT 2013 män .

Följande preliminära teman utgör grunden, och inom ramen för dessa ges stora möjligheter att styra projektet mot egna specialintressen. Kursen syftar till att du ska dokumentera din förmåga att diskutera en vetenskaplig frågeställning i texter på latin eller i det latinska språket eller litteraturen i form av ett självständigt arbete. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor.
Lgr 11 centralt innehåll svenska


Läkarprogrammet vid Örebro universitet har fokus på att förebygga och behandla ohälsa utifrån dagens och morgondagens behov. Vi lyfter fram evidensbaserad hälso- och sjukvård samt forskning. Utbildningen bygger på ett studentcentrerat, problembaserat lärande (PBL) med syfte att förbereda dig för ett livslångt lärande.

Självständigt arbete. Nedan följer allmän information om det självständiga arbetet på läkarprogrammet. Informationen ligger  Arbetet i sin helhet examineras, på avancerad nivå, inom programmet, av en särskilt utsedd examinator. Examinatorn har en standardiserad mall  av S Fransson · 2011 — Institutionen för folkhälso-‐ och vårdvetenskap Självständigt arbete 30hp (n=251) vid termin ett, sex och tio vid läkarprogrammet, Uppsala universitet.


Friggebod från estland

Uppsala universitet Utbildning Kursplan för Självständigt arbete. Programkommittén för läkarprogrammet Reviderad: 2018-02-15

Kurs 8: Självständigt arbete (examensarbete) i medicin. Kurs 9: Klinisk medicin 3 Du leder och delegerar personal i hälso- och sjukvårdsfrågor. Arbetet innebär att du samverkar med andra vårdgivare på flera nivåer, både kring enskilda kunder och i generella frågor. Som sjuksköterska i Klaras Dagpatrull får du ett fritt och självständigt arbete med förmånliga villkor.