Ansökan om antagning till senare del av program HT2021. Läs mer Anmälan och antagning. phone +46 (0)10-142 80 00 . Måndag–fredag, kl. 8–16. mail_outline

6240

Av utredningen har framkommit att NN har ansökt om antagning till termin 6 av läkarprogrammet vid Linköpings universitet och att hans ansökan har avslagits. Universitetet har en särskild blankett, kallad Byte av utbildningsort; Antagning till senare del av program. NN har ansökt på denna blankett. Han har fått besked:

Ansökan ska vara Linnéuniversitet tillhanda senast den 15 april inför en hösttermin och den 15 oktober inför en vårtermin. Antagning till pågående program kan ske på något av följande sätt: Byte av studieort Antagning till senare del av utbildning, termin 3 och senare. ons apr 03, 2019 6:38 am. Vilka möjligheter finns att göra en "anmälan till senare del av Antagning till senare del av program kan tidigast ske från termin 4. Behörighet. För dig som vill ansöka till en senare del av ett program gäller samma  Ansökan om antagning till senare del av program. Institutionen för globala studier .

  1. Jobba pa rusta lon
  2. Swedbank dodsfall

4. 5.1 Grundläggande behörighet. 4. 5.2 Särskild behörighet.

Ansökan om antagning till senare del av program HT2021.

För att kunna bli antagen till senare del av ett program måste du ha grundläggande behörighet och uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde till programmets första termin samt ha högskolepoäng från kurser motsvarande programmets tidigare termin/terminer.

Du kan ansöka om att bli antagen till senare del av program om du redan har genomgått utbildning som motsvarar delar av programmet. Läs mer och ansök om antagning till senare del av program.

Antagning till senare del av program

Senare blev han antagen till en utbildning inom sjukvården men fick sig på egen hand, enligt de handlingar som Kvällsposten tagit del av.

Ansökan till senare del av program. Du som går en utbildning vid annat lärosäte och vill byta till Lunds universitet kan ansöka om antagning till senare del av program*. Du måste uppfylla programmets behörighetskrav samt ha läst kurser motsvarande minst termin 1 (30 hp vid helfart).

Därefter måste det finnas plats på den termin/program/ inriktning en student  106 91 Stockholm. Roslagstullsbacken 21 e-post: studievagledare@fysik.su.se www.fysik.su.se. Ansökan om antagning till senare del av utbildningsprogram.
Rekommenderat dagligt intag salt

Du som går en utbildning vid annat lärosäte och vill byta till Lunds universitet kan ansöka om antagning till  Antagning till senare del av program kan tidigast ske från termin 4.

Fäll ihop. 3 (3) Ansökan om antagning till senare del av program ver: mars 2021 FÖRSLAG TILL BESLUT Fylls i av högskolan studierektor eller motsvarande Bifall. Plats erbjudes fr.o.m. (datum/termin) Inom program/programinriktning (ange även Ladok-kod) Kull I kursen (ange även Ladok-kod och startvecka) Avslag.
Instagram profiler


Termin till senare del av program. HT / VT______. Anmälan avser utbildning vid. Högskolan Väst. 2020-09-07, antagning. Personnummer. Efternamn, förnamn.

Du kan läsa om varje programs behörighetskrav på respektive programsida på kau.se. Att bli antagen till senare del av ett program erbjuds endast i mån av plats och vid terminsskiften.


Inger johansson

Studentportalen · Stöd och service · Antagningsfrågor; Slutföra påbörjad utbildning fyller du i blanketten Anmälan till utbildningsprogram – senare del. Du ska 

Namn. Personnummer.