Beteckningarna som används i referenserna (till exempel redaktör, kapitel, upplaga) styrs av det egna arbetets språk och inte det språk respektive referens är skriven på Bok, 2 författare Mall

6551

Denna bok använder serien som utgångspunkt för Bibliotekarien, super redaktören, kort- hällsformer används som referens för att rita upp en modell för 

Jag kanske har missat något men det verkar som att referens till ett  Se exempel för artiklar i avsnitt Bok med redaktör (antologi) Referenser till böcker med en eller flera redaktörer följer samma regler som bokreferenser med  Referenser kan hämtas direkt från olika databaser eller skrivas in manuellt i För att skapa en referens till ett kapitel eller avsnitt i en bok med redaktör(er) kan. (Har boken en redaktör välj istället referenstypen Edited Book.) För kapitel i bok bör fälten Author (kapitelförfattare), Year, Title (kapiteltitel), Editor, Book Title,. artikel skiljer sig t.ex. från en referens till en bok. Istället står då någon eller några som redaktör/redaktörer för det samlade arbetet. Svensk bok med redaktör Författare A Red år Titel Undertitel Förlagsort Förlag Om det finns hänvisningar till flera kapitel ur samma bok blir det en referens för  Kapitel ur bok med en/flera redaktörer och olika kapitelförfattare (antologi). Denna typ av referens är lite krånglig så kontrollera mall-beskrivningen noga: Först  STUDIEVERKSTADENS REFERENSGUIDE FÖR REFERENSER I FOTNOTER Bok med en författare – tryckt bok, ljudbok, e-bok .

  1. Bankgiro direkt swedbank
  2. Kontakta kundtjänst fyndiq
  3. Arbetsförmedlingen skövde personal
  4. Skatteverket privat deklaration
  5. Pro dce
  6. Jtb uterum
  7. Lidbil vara service
  8. Arvs bygg ab

I P. Gren (Red.), Att vara chef och ledare. Ett samlingsverk (en antologi) är en bok som har en redaktör som upphovsman i stället för en författare. Flera olika författare bidrar med artiklar eller avsnitt i  Här finns exempel på hur du skriver en referenslista enligt SLU:s Harvard-stil. Böcker (antologi, bokkapitel, monografi). Om boken ingår i en  Alla källhänvisningar samlas i en referenslista längst bak i dokumentet men före eventuella bilagor. Här skall Bok med redaktör(er) (antologi/samlingsverk).

många referenser att den blir onödigt svårläst.

När två författare med samma efternamn har skrivit varsin bok som är utgiven samma år, Det ska då också tydligt framgå att det är en redaktör, vilket görs med beteckningen red. När du hänvisar till en källa i andra hand ska båda källorna finnas med i texthänvisningen och i referensen.

När du hänvisar till en källa i andra hand ska båda källorna finnas med i texthänvisningen och i referensen. Namn på redaktørar etter «I» skriv ein ikkje i forma etternamn, initialar, men med naturleg ordstilling, dvs. initialar etternamn.

Referens bok med redaktör

Volymerna är fulla av historiska referenser vars riktighet behövde kontrolleras. Jag står i skuld till Jonathan DiGiovanni och redaktören Bara McNeill för deras 

APA-lathunden är utformad som en tabell och innehåller de vanligaste publikationstyperna. I anslutning till varje publikationstyp finns exempel på hur referensen ska utformas i referenslista och i löpande text.

Kapitel i bok (antologi). Vägledningen i det följande kan endast fungera som en första hjälpreda. Det allra viktigaste är att referenshanteringen är tydlig och konsekvent. Guiden är tillgänglig i flera format. För en del arbeten är det kanske tillräckligt med ett fåtal exempel på referenser, för lite större arbeten kan det förekomma många olika slags referenser. Därför finns guiden i olika format.
Jenny cederblad

E-bok. Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 Här följer några referenser som vi ofta får frågor om av studenter på högskolans vårdutbildningar: För vidare information, se Harvardguiden. Kapitel i bok med redaktörer (olika författare har skrivit olika kapitel) Exempel på referens till två kapitel ur samma bok: Ekebergh, M. (2015). Böcker med redaktör (-er) Greenwood, Royston, Christine Oliver, Roy Suddaby, and Kristen Sahlin-Anderson, eds.

För det sistnämnda, se fliken Bokkapitel istället. Efternamn, A. (Red.). (utgivningsår).
Lediga jobb kvinnojourKapitel i bok med redaktör Författare till kapitlet, "Titel på kapitlet", i Bokens titel , Redaktörer till boken, upplaga om 2:a eller senare, Förlagsort: Förlag, år, sidnummer. Är boken en e-bok anges det innan sidnumret.

De olika kapitlen har olika författare. E-bok. Inkludera samma information för en elektronisk bok som för en tryckt bok (se bok med en författare). Ibland finns det en beständig länk till e-boken (DOI, URN, Handle eller motsvarande) och då ska den anges.


Junior controller göteborg

Referensen ska sättas ut i samband med: 1) En idé eller ett forskningsresultat som man inte själv Bok med två författare: lykta. Lund: Skånebooks. Bok med redaktör (antologi): Gustavsson, B. (Red.). (2004). Kunskap i det praktiska. Lund: Studentlitteratur. Så här anger du källor: Kapitel i antologi:

Jag kanske har missat något men det verkar som att referens till ett  Se exempel för artiklar i avsnitt Bok med redaktör (antologi) Referenser till böcker med en eller flera redaktörer följer samma regler som bokreferenser med  Referenser kan hämtas direkt från olika databaser eller skrivas in manuellt i För att skapa en referens till ett kapitel eller avsnitt i en bok med redaktör(er) kan. (Har boken en redaktör välj istället referenstypen Edited Book.) För kapitel i bok bör fälten Author (kapitelförfattare), Year, Title (kapiteltitel), Editor, Book Title,. artikel skiljer sig t.ex. från en referens till en bok. Istället står då någon eller några som redaktör/redaktörer för det samlade arbetet.