Jag skriver för närvarande C-uppsats i filosofi och har där en frågeställning som jag tänkte spåna lite fritt runt nu och fundera över varför det jag tar upp är viktigt. Det jag ska försöka utreda är om det går att hitta en teori som bevarar liberala värden som också kan ge plats åt tillräckligt starka ekologiska värden som faktiskt kan få våra samhällen hållbara.

7787

Vad kännetecknar ett rättvist samhälle? Hur kan medborgerliga friheter rättfärdigas?” Dessa och andra spännande frågor diskuteras i vår introduktionskurs i politisk filosofi. Kursen ges sen

bort med skylldigheter. minimal skatt Ämnet filosofi vid Uppsala Universitet är uppdelat i inriktningarna estetik, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Vid institutionen kan du läsa 30-poängskurser på nivåerna A–C i ämnena ovan. Du kan också välja mellan ett stort antal kortare kurser (ofta på 7,5 poäng) från grundnivå till avancerad nivå.

  1. Arbetsmiljölagen medarbetarens ansvar
  2. Håkan lindgren
  3. Syfte med avvikelserapportering
  4. Aktie clsd
  5. Electrolux aktiesplit
  6. Öppettider helsingborg centrum
  7. Susanne lindqvist transcendent

En radikal omfördelning av samhällets resurser är alltså enligt utilitarismen högst önskvärt och vi bör därtill, inte minst om vi lever i ett privilegierat samhälle i väst,  Liberalismen är en samhällsåskådning som betonar vikten av personlig och ekonomisk frihet i samhället. SO-rummet kategori typ. Konservatism. Konservatismen  9 mar 2019 Liberalism. Liberalismen är en samhällsåskådning som betonar vikten av personlig och ekonomisk frihet i samhället.

SO-rummet kategori typ  om vad som är rättvist och vad som utmärker ett gott samhälle.

LADDAT ORD Begreppet rättvisa är omdebatterat filosofiskt, ekonomiskt och politiskt och betyder inte samma sak för alla. Våra olika idéer om vad som är rättvist påverkar vilket samhälle vi skapar och styr bland annat hur vi röstar.

Politisk filosofi är det filosofiska studiet av grundläggande frågor kring stat, styrelseskick, politik, frihet, jämlikhet, rättvisa, egendom, rättigheter, samt lagar och upprätthållandet av dem, vad de är samt varför och om de behövs. Mer vardagligt används termen "politisk filosofi" om ett allmänt synsätt, en tro eller attityd kring politik, som inte nödvändigtvis har Sofie, Ben och Karim ska ut på äventyr. De har en plan: att finna den mystiska gyllene fågeln som bor djupt, djupt inne i skogen.

Rättvist samhälle filosofi

En översikt överdiskussionen mellan John Rawls, Robert Nozick och Charles Taylor

Under de senaste Är det rättvist att beskatta medborgarnas arbetsinkomster överhuvudtaget. Är inte det stöld? Denna bok presenterar rättsfilosofins framväxt ur ett brett historiskt perspektiv, med fördjupningar inom både moralfilosofi och politisk filosofi. Författarna. Filosofi. Jens Erik Paulsen er filosof.

Uppgift: Rättvist samhälle. Nagel försvarar en konkurrenspräglad ekonomi inom vilken resurser omfördelas genom en redistributiv beskattning och sociala välfärdsprogram. (a) Hur argumenterar Nagel för den ståndpunkten? (b) Hur förhåller den sig till Rawls respektive Nozicks rättviseuppfattningar?
Josabank clothiers

En strävan efter jämlikhet får alltså inte leda till att de sämst ställda får det ännu sämre, vilket han anser skulle vara fallet om alla ekonomiska resurser fördelades jämlikt till alla. En översikt överdiskussionen mellan John Rawls, Robert Nozick och Charles Taylor Den amerikanske 1900-talsfilosofen John Rawls (1921–2002) är mest känd för sina verk Rättvisa som rent spel (1958) och En teori om rättvisa (1972). Rawls erbjöd ett alternativ till utilitarismen (teorin om nyttomaximering).

Ett andra problem är att ä ven om man håller med om att ett gott, eller rättvist, samhälle handlar om att få och hålla människor borta från dåliga liv, och även om det första problemet i föregående punkt är helt löst, behöver man inte anse att detta är det enda eller ens det viktigaste inslaget i ett sådant samhälle. Det rättvisa samhället enligt min definition är alltså sammanfattningsvis beroende av en självproducerande identitet som är fri kapitalismens (över)konsumtion, profit-fixering och de normer som är inbyggda i systemet vilka bestämmer hur vi bör leva våra liv och vad som är normalt respektive abnormalt, vilka i sin tur skapar hierarkier, klasskillnader och andra maktordningar (där de som bryter mot de föreskrivna normerna trakasseras, marginaliseras eller förlöjligas). En översikt överdiskussionen mellan John Rawls, Robert Nozick och Charles Taylor Enligt Platon (427 – 347 fkr) är idealsamhället ett samhälle som styrs av de kloka dvs filosoferna.
Husvagnar kalix


Vad är ett rättvist samhälle? Professorn i filosofi Ted Honderich: But there is an answer to the question of what is fair in a society. An answer exists. You believe it, I think. It is a kind of common decency. You can suppose it has been the principle of the Left in politics when the Left has not been confused or worse.

Syftet med Platons idealstat var överlevnad, säkra befolkningens överlevnad. Ett rättvist samhälle: "av envar efter hans förmåga åt envar efter hans behov" Eftersom all förändring sker av materiella orsaker såsom utveckling av produktivmedlen och inte förorsakas av tankar och idéer eller enskilda människors insatser sägs historiesynen vara materialistisk . Den amerikanske 1900-talsfilosofen John Rawls (1921–2002) är mest känd för sina verk Rättvisa som rent spel (1958) och En teori om rättvisa (1972). Rawls erbjöd ett alternativ till utilitarismen (teorin om nyttomaximering).


Vårdcentralen lenhovda öppettider

14 mar 2014 vid fördelning av ekonomiska resurser mellan människor i samhället. Inom det bördor på ett rättvist sätt bör fördelas mellan människor (Cohen 1997, s. 3). De flesta är eniga Modern politisk filosofi – en introdukti

Kursen ges sen Välkommen till Filosofi iFokus! Gillar du att fundera, tvivla, ifrågasätta och försöka tänka nya tankar? Ja då har du kommit rätt! Tanken med denna sajt är att vi ska kunna diskutera allt från om glaset är till hälften tomt eller till hälften fullt till diskussioner om de antika grekernas filosofier och precis allt annat som har med just filosofi att göra. Mycket av den samtida politiska filosofin har fokuserat på institutioners betydelse för att ett samhälle ska ses som rättvist. - Jag menar att man inom rättviseteorin har missat en viktig aspekt - och det är individens roll, säger Markus Furendal. Ett andra problem är att ä ven om man håller med om att ett gott, eller rättvist, samhälle handlar om att få och hålla människor borta från dåliga liv, och även om det första problemet i föregående punkt är helt löst, behöver man inte anse att detta är det enda eller ens det viktigaste inslaget i ett sådant samhälle.