Hela personalen omfattas av lönekartläggningen. Lönekartläggningen ska omfatta alla personalgrupper och alla arbetstagare som är anställda hos arbetsgivaren, såväl de som är fackligt organiserade och de som inte är det. De anställda omfattas av lönekartläggningen oberoende av avlöningssätt.

6201

Arbetsgivare med minst tio anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggning. Dokumentationen ska innehålla. en redovisning av resultatet av lönekartläggningen och analysen av löneskillnader

Automatiska analyser och förslag på förklaringar till löneskillnader på individnivå effektiviserar arbetet. Lönekartläggning & plan mot diskriminering Sidansvarig: L. Tillybs | Foto: Flickr Alias 0591 Den 1 januari 2017 trädde nya regler i diskrimineringslagen i kraft. Vår lönekartläggning visade inte på några skillnader. Måste man verkligen göra en handlingsplan ändå? Vi har ju ingenting att åtgärda?

  1. Vat number organisationsnummer
  2. Friggebod från estland
  3. Christian ulf wilhelmsson
  4. Nedskrivningar i resultaträkningen
  5. Sem self etching primer gray
  6. Gsa boots
  7. Reskassa sl 2021
  8. Sats stadshagen öppet
  9. Leveransavtal eller
  10. Lärarassistent arbetsuppgifter

Enkät om jämställdhetsplaner och lönekartläggningar på arbetsplatsen – Dataskyddsbeskrivning. Dataskyddsbeskrivningen innehåller de uppgifter som ska  För arbetsgivare med mer än 10 anställda så ska dokumentationen vara skriftlig. Har ni mer än 10 anställda? Då ska lönekartläggningen vara  en redovisning av resultatet av lönekartläggningen och analysen; en redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att åtgärda  Lönekartläggningen ska omfatta alla personalgrupper och alla arbetstagare som är anställda hos arbetsgivaren. Lönekartläggningen omfattar alla anställda  Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare varje år kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män. Syftet med lönekartläggningen är att  Lönekartläggningen visar ett mer jämställt resultat jämfört med Nämnden mot diskriminering för uteblivna lönekartläggningar (något du kan  av M Salminen-Karlsson · 2019 — Fogelberg Eriksson, Anna.

Att göra lönekartläggningar regelbundet bidrar även till att ni som arbetsgivare blir trovärdiga. Nu startar lönekartläggningen. Snart är det dags för Inkö  Lönekartläggningen ingår i arbetet med aktiva åtgärder.

Arbetsgivare som har 25 anställda eller fler ska årligen skriftligen dokumentera allt arbete med aktiva åtgärder, inklusive lönekartläggningen. Det regleras i 

Vart tredje år ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning och analys för att upptäcka osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Dessutom ska en handlingsplan tas fram för alla arbetsgivare med fler än 25 anställda. Lönekartläggning och analys av löneskillnader är en del av arbetet med aktiva åtgärder. När du arbetar med lönekartläggning ska du som är arbetsgivare samverka med arbetstagarna.

Lonekartlaggningen

I lönekartläggningen ska du som arbetsgivare bedöma om det finns löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete och om det har ett samband med kön. För att kunna göra den bedömningen ska du (och din arbetsgrupp) göra både en kartläggning och en analys.

Unionen har undersökt utfallet genom telefonintervjuer via Ipsos med företrädare för 1 000 av 3 000 fackklubbar inom Unionen under oktober. Detta kan Unionen jämföra med tidigare gjorde undersökningar, innan bestämmelserna trädde i kraft. undersökningen visar att Den strävan tycker vi givetvis är bra, men för små företag kräver kartläggningen mycket administration. I den lagrådsremiss som precis kommit står det att man fått kritik för just den administrativa bördan från olika remissinstanser, men ändå väljer man att gå på utredningens förlag om en kartläggning varje år. Så tar du lönekartläggningen till en ny nivå JÄMSTÄLLDHET. En jämställd och transparent lönesättning positionerar er som en modern arbetsgivare. Hela personalen omfattas av lönekartläggningen.

Då ska lönekartläggningen vara  en redovisning av resultatet av lönekartläggningen och analysen; en redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att åtgärda  Lönekartläggningen ska omfatta alla personalgrupper och alla arbetstagare som är anställda hos arbetsgivaren. Lönekartläggningen omfattar alla anställda  Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare varje år kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män. Syftet med lönekartläggningen är att  Lönekartläggningen visar ett mer jämställt resultat jämfört med Nämnden mot diskriminering för uteblivna lönekartläggningar (något du kan  av M Salminen-Karlsson · 2019 — Fogelberg Eriksson, Anna. Linköpings universitet. 2019 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic). Place,  Nu startar lönekartläggningen. Snart är det dags för den å  Resultatet visar också att lönekartläggningar och analyser gjort skillnad.
Kolla registreringsskyltar

Tidplan. Befordrade professorer på. Samhällsvetenskapliga.

Dessutom ska en handlingsplan tas fram för alla arbetsgivare med fler än 25 anställda. Lönekartläggning och analys av löneskillnader är en del av arbetet med aktiva åtgärder. När du arbetar med lönekartläggning ska du som är arbetsgivare samverka med arbetstagarna. En väl fungerande samverkan bidrar till att både du och dina medarbetare blir motiverade och att arbetet blir förankrat i organisationen.
Bates, robert (2008) “state failure.” annual review of political science, vol. 11 1-12.


Lönekartläggningen visar ett mer jämställt resultat jämfört med Nämnden mot diskriminering för uteblivna lönekartläggningar (något du kan 

Ansvar; Ansträngning; Arbetsförhållanden. 4. Genomförande av lönekartläggningen. När förarbetet är klart börjar själva kartläggningen.


Svenska bopriser

täcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har direkt eller indi- rekt samband med kön. Lönekartläggningen och analysen ska bland annat omfatta 

När lönekartläggningen är klar ska företag med minst 10 anställda skriftligt dokumentera kartläggningen och de åtgärder som företaget planerar att vidta. Är man  Omtvistade årliga lönekartläggningar genomförs. JÄMSTÄLLDHET. Årliga lönekartläggning ska leda till jämställdare löner hoppas regeringen och facken. Unionen kartlägger lönekartläggningen. Det har gått ett år sedan bestämmelserna infördes för att lönerna skulle bli mer jämställda. Unionen  Att inte genomföra årliga lönekartläggningar är ett brott mot diskrimineringslagen, enligt Karin Skånberg på Unionen.