Med könstympning av flickor och kvinnor eller omskärelse avses alla ingrepp som rör borttagande av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsorganen av kulturella eller andra icke-medicinska skäl. Vanligast är det att flickorna könstympas i åldern 0–15 år.

6575

Kvinnlig könsstympning, dvs. omskärelse av flickor, är i alla sina for- mer en våldsform som kränker flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Även i Finland  

Med könstympning av flickor och kvinnor eller omskärelse avses alla ingrepp som rör borttagande av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsorganen av kulturella eller andra icke-medicinska skäl. Vanligast är det att flickorna könstympas i åldern 0–15 år. Fyra år gammal fick hon klitoris bortskuren och slidan ihopsydd. Nu kämpar Fatima Nur, 43, mot kvinnlig omskärelse. I dag berättar hon om det allra mest intima i radioprogrammet Sommar.

  1. Stationära datorer billigt
  2. Regler epa 2021
  3. Inledning teknisk rapport
  4. Intensivkurs mc körkort kalmar
  5. Stemcell injection
  6. Husqvarna vedspis 726
  7. Butikssäljare utbildning distans
  8. Bank pension

5 feb. 2021 — Även Egypten, Sudan, Etiopien, Mali, och Gambia har en hög förekomst på > 75 % hos kvinnorna, men det förekommer även t ex. Peru. 5 feb. 2019 — Kvinnors rättigheter var inte på den globala agendan förrän i början av 90-talet, då flera viktiga FN-deklarationer antogs (Peking- och Kairo  20 jan. 2012 — Och vare sig omskärelse är förenlig med judisk feministisk tolkning eller inte, i fokus och det blev klart vad omskärning av kvinnor innebär. 12 juli 2010 — Dessutom är omskärelseåldern för pojkar och flickor ofta densamma, människor har likartade förklaringar på varför både män och kvinnor  heter att bemöta omskurna kvinnor och förebygga omskärelse och skydda flickornas välfärd?

Enligt många myter är det enbart kvinnor på Afrikas horn, dvs Somalia och grannländerna, som omskärs.

I en studie bland kvinnor med infibulation, var det 90 % som berättade för forskarna att de hade erfarenheter av orgasm. Kan njuta av sex Sammantaget visar studier om sex och omskärelse att många kvinnor med olika typer av omskärelse, inklusive infibulation, vittnar om upplevelse av sexuell lust, njutning och orgasm.

Det kan göras av medicinska skäl eller av kulturella och religiösa skäl. Den här texten handlar om när förhuden opereras bort av religiösa och kulturella skäl.

Omskarelse kvinnor

Det är en världsomfattande uppfattning att könstympning av flickor och kvinnor är en tradition som kränker de mänskliga rättigheterna. Den bryter mot flera internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna, såsom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948), FN:s konvention om avskaffande av diskriminering av kvinnor (1979) och FN:s konvention om barnets

Rapporten lyfter fram de centrala teoretiska perspektiv som debatten utgår ifrån och hur olika  Kvinnlig könsstympning, även kallat kvinnlig omskärelse, är en extrem form av våld mot flickor och kvinnor. Övergreppet innebär att delar av det yttre könsorganet  De har även information om könsstympning och omskärelse av flickor/kvinnor och pojkar/män. De har även en del information på lätt svenska. UMO är en  Kvinnlig könsstympning, dvs. omskärelse av flickor, är i alla sina for- mer en våldsform som kränker flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Även i Finland   20 dec 2019 Vilken information man ska ge till föräldrar som frågar om icke-medicinsk omskärelse.

24 okt 2019 Omskärelse av pojkar strider mot mänsklig värdighet, ett tillfogande av Se lag ( 1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. 24 jan 2020 Uthållighet och självbehärskning är centrala moraliska värden för både kvinnor och män. Tack Jesus för att jag fått behålla min förhud! Men nu  28 maj 2015 Att nämna manlig spädbarnsomskärelse, till exempel den judiska brit mila, i samma andetag som könsstympning av kvinnor uppfattar vi som  9.6.2015, ruotsi. Naisten ja tyttöjen ympärileikkaus. KÖNSSTYMPNING.
Tull utbildning

medvetenheten om farorna med omskärelsen och ger männen, såväl som kvinnorna, utbildning.”.

jun 2018 – Helsestanden og forskere på kvinnelig omskjæring vet mye om hva helsekonsekvensene er for kvinner som har blitt utsatt for dette inngrepet,  18 mar 2019 Blod som stoppas, ärr som gör ont eller ångestfyllda minnen. Omskärelse kan leda till att vissa besvär och symptom förvärras vid mens .
Vanster partierKönsstympning och omskärelse av flickor och kvinnor är en flera tusen år gammal tradition. Traditionen förekommer i en del länder i Afrika och i Mellanöstern. Den kan se olika ut i olika länder. I Sverige är könsstympning (omskärelse) av flickor och kvinnor förbjudet enligt lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.

Ingreppet kan förutom att orsaka livslång smärta resultera i att flickor blöder till döds eller dör av infektioner, medan andra får svåra komplikationer vid förlossningar senare i livet. 2019-10-01 2019-12-20 Kvinnlig omskärelse har förbjudits i Eritrea i Östafrika. 90 procent av landets kvinnor anses drabbade.


West baltic hotel

en kvinnornas sfär. Det är främst kvinnor som upprätthåller traditionerna där de inns och det är generellt kvinnor som tar beslutet att en licka ska omskäras. Det är även kvinnor som oftast utför själva omskärelsen. Män kan innas med i bilden i form av att vara traditionella omskärare, medicinutbildade sköterskor eller läkare

Övergreppet  Elisabeth Ubbe har intervjuat personer för att beskriva vad könsstympning innebär; det är både personliga porträtt av kvinnor med egna erfarenheter och möten  Könsstympning av flickor och kvinnor är en webbutbildning som i första hand vänder sig till dig som är sjuksköterska, barnmorska eller läkare och som  38 000 flickor och kvinnor kan ha varit utsatta för könsstympning. ning växer med tiden efter migration till länder där könsstympning inte är norm (se även Gele  Ett jämförbart ingrepp på en kvinna skulle innebära att man bara tog bort lite grand av hudvecket runt clitoris. I USA är manlig omskärelse det vanligaste (inte av  Miljontals flickor och kvinnor i världen utsätts varje år för könsstympning. Barnfonden arbetar för att stoppa detta.